Хянах самбар

Цахим арилжааны хураангуй зар

"Энержи Ресурс" ХХК

Баяжуулсан коксжих нүүрс

900¥

2 багц / 12,800 тн / 10:00 цаг

2023-06-07

Дэлгэрэнгүй
"Хангад Эксплорэйшн" ХХК

Баяжуулсан сул коксжих нүүрс

800¥

2 багц / 12,800 тн / 10:00 цаг

2023-06-08

Дэлгэрэнгүй

Дуудлага арилжааны үеийн өсөлт

Нийлүүлэлтийн процесс

Дэгдэмхий бодис дунд, коксжих нүүрс
Процесс Төлөв Он сар өдөр
Баяжуулсан коксжих нүүрс
Процесс Төлөв Он сар өдөр
Баяжуулсан сул коксжих нүүрс
Процесс Төлөв Он сар өдөр
Дэгдэмхий бодис дунд, коксжих нүүрс
Процесс Төлөв Он сар өдөр
Эрчим хүчний нүүрс
Процесс Төлөв Он сар өдөр
Баяжуулсан сул коксжих нүүрс
Процесс Төлөв Он сар өдөр
1/3 коксжих нүүрс
Процесс Төлөв Он сар өдөр
Дэгдэмхий бодис дунд, коксжих нүүрс
Процесс Төлөв Он сар өдөр
Дэгдэмхий бодис дунд, коксжих нүүрс
Процесс Төлөв Он сар өдөр
Дэгдэмхий бодис дунд, коксжих нүүрс
Процесс Төлөв Он сар өдөр
1/3 коксжих нүүрс
Процесс Төлөв Он сар өдөр
1/3 коксжих нүүрс
Процесс Төлөв Он сар өдөр
1/3 коксжих нүүрс
Процесс Төлөв Он сар өдөр
Дэгдэмхий бодис дунд, коксжих нүүрс
Процесс Төлөв Он сар өдөр
Баяжуулсан коксжих нүүрс
Процесс Төлөв Он сар өдөр
Дэгдэмхий бодис дунд, коксжих нүүрс
Процесс Төлөв Он сар өдөр
Баяжуулсан сул коксжих нүүрс
Процесс Төлөв Он сар өдөр
Дэгдэмхий бодис дунд, коксжих нүүрс
Процесс Төлөв Он сар өдөр
1/3 коксжих нүүрс
Процесс Төлөв Он сар өдөр
Эрчим хүчний нүүрс
Процесс Төлөв Он сар өдөр
1/3 коксжих нүүрс
Процесс Төлөв Он сар өдөр
Баяжуулсан коксжих нүүрс
Процесс Төлөв Он сар өдөр
1/3 коксжих нүүрс
Процесс Төлөв Он сар өдөр
Дэгдэмхий бодис дунд, коксжих нүүрс
Процесс Төлөв Он сар өдөр
Баяжуулсан сул коксжих нүүрс
Процесс Төлөв Он сар өдөр
Баяжуулсан коксжих нүүрс
Процесс Төлөв Он сар өдөр
Дэгдэмхий бодис дунд, коксжих нүүрс
Процесс Төлөв Он сар өдөр
1/3 коксжих нүүрс
Процесс Төлөв Он сар өдөр
Дэгдэмхий бодис дунд, коксжих нүүрс
Процесс Төлөв Он сар өдөр
Баяжуулсан коксжих нүүрс
Процесс Төлөв Он сар өдөр
Дэгдэмхий бодис дунд, коксжих нүүрс
Процесс Төлөв Он сар өдөр
Дэгдэмхий бодис дунд, коксжих нүүрс
Процесс Төлөв Он сар өдөр
Дэгдэмхий бодис дунд, коксжих нүүрс
Процесс Төлөв Он сар өдөр
Дэгдэмхий бодис дунд, коксжих нүүрс
Процесс Төлөв Он сар өдөр
Дэгдэмхий бодис дунд, коксжих нүүрс
Процесс Төлөв Он сар өдөр
Баяжуулсан коксжих нүүрс
Процесс Төлөв Он сар өдөр
Эрчим хүчний нүүрс
Процесс Төлөв Он сар өдөр
Хатуу коксжих нүүрс
Процесс Төлөв Он сар өдөр
Баяжуулсан коксжих нүүрс
Процесс Төлөв Он сар өдөр
Дэгдэмхий бодис дунд, коксжих нүүрс
Процесс Төлөв Он сар өдөр
Дэгдэмхий бодис дунд, коксжих нүүрс
Процесс Төлөв Он сар өдөр
Эрчим хүчний нүүрс
Процесс Төлөв Он сар өдөр
Баяжуулсан коксжих нүүрс
Процесс Төлөв Он сар өдөр
Дэгдэмхий бодис дунд, коксжих нүүрс
Процесс Төлөв Он сар өдөр
Дэгдэмхий бодис дунд, коксжих нүүрс
Процесс Төлөв Он сар өдөр
Хатуу коксжих
Процесс Төлөв Он сар өдөр
Баяжуулсан коксжих нүүрс
Процесс Төлөв Он сар өдөр
Хатуу коксжих нүүрс
Процесс Төлөв Он сар өдөр
Хатуу коксжсон нүүрс
Процесс Төлөв Он сар өдөр
Баяжуулсан коксжих нүүрс
Процесс Төлөв Он сар өдөр
Хатуу коксжих нүүрс
Процесс Төлөв Он сар өдөр
Хатуу коксжих нүүрс
Процесс Төлөв Он сар өдөр
Баяжуулсан коксжих нүүрс
Процесс Төлөв Он сар өдөр

Бүтээгдэхүүн

 • 2023.05.31 - Арилжааны дугаар 51
  Дэгдэмхий бодис дунд, коксжих нүүрс

  131.60 USD

  131.60 USD

  +0.00 (+0.00%)

 • 2023.05.31 - Арилжааны дугаар 52
  Баяжуулсан коксжих нүүрс

  Худалдан авагч үнийн санал ирүүлээгүй

  950.00 CNY
 • 2023.05.31 - Арилжааны дугаар 50
  Баяжуулсан сул коксжих нүүрс

  800.00 CNY

  800.00 CNY

  +0.00 (+0.00%)

 • 2023.05.25 - Арилжааны дугаар 49
  Дэгдэмхий бодис дунд, коксжих нүүрс

  133.60 USD

  131.60 USD

  +2.00 (+1.52%)

 • 2023.05.19 - Арилжааны дугаар 48
  Эрчим хүчний нүүрс

  63.70 USD

  63.70 USD

  +0.00 (+0.00%)

 • 2023.05.18 - Арилжааны дугаар 47
  Баяжуулсан сул коксжих нүүрс

  810.00 CNY

  800.00 CNY

  +10.00 (+1.25%)

 • 2023.05.12 - Арилжааны дугаар 46
  1/3 коксжих нүүрс

  Худалдан авагч үнийн санал ирүүлээгүй

  97.40 USD
 • 2023.05.12 - Арилжааны дугаар 45
  Дэгдэмхий бодис дунд, коксжих нүүрс

  140.30 USD

  140.30 USD

  +0.00 (+0.00%)

 • 2023.05.11 - Арилжааны дугаар 44
  Дэгдэмхий бодис дунд, коксжих нүүрс

  Худалдан авагч үнийн санал ирүүлээгүй

  136.00 USD
 • 2023.05.10 - Арилжааны дугаар 43
  Дэгдэмхий бодис дунд, коксжих нүүрс

  Худалдан авагч үнийн санал ирүүлээгүй

  136.00 USD
 • 2023.05.09 - Арилжааны дугаар 42
  1/3 коксжих нүүрс

  Худалдан авагч үнийн санал ирүүлээгүй

  95.40 USD
 • 2023.05.08 - Арилжааны дугаар 41
  1/3 коксжих нүүрс

  Худалдан авагч үнийн санал ирүүлээгүй

  95.40 USD
 • 2023.05.05 - Арилжааны дугаар 40
  1/3 коксжих нүүрс

  97.40 USD

  97.40 USD

  +0.00 (+0.00%)

 • 2023.05.04 - Арилжааны дугаар 39
  Дэгдэмхий бодис дунд, коксжих нүүрс

  140.30 USD

  140.30 USD

  +0.00 (+0.00%)

 • 2023.05.04 - Арилжааны дугаар 38
  Баяжуулсан коксжих нүүрс

  Худалдан авагч үнийн санал ирүүлээгүй

  1,100.00 CNY
 • 2023.05.04 - Арилжааны дугаар 37
  Дэгдэмхий бодис дунд, коксжих нүүрс

  Худалдан авагч үнийн санал ирүүлээгүй

  139.20 USD
 • 2023.05.04 - Арилжааны дугаар 36
  Баяжуулсан сул коксжих нүүрс

  850.00 CNY

  850.00 CNY

  +0.00 (+0.00%)

 • 2023.05.03 - Арилжааны дугаар 35
  Дэгдэмхий бодис дунд, коксжих нүүрс

  Худалдан авагч үнийн санал ирүүлээгүй

  139.20 USD
 • 2023.04.28 - Арилжааны дугаар 34
  1/3 коксжих нүүрс

  Худалдан авагч үнийн санал ирүүлээгүй

  110.00 USD
 • 2023.04.28 - Арилжааны дугаар 33
  Эрчим хүчний нүүрс

  Худалдан авагч үнийн санал ирүүлээгүй

  68.30 USD
 • 2023.04.27 - Арилжааны дугаар 32
  1/3 коксжих нүүрс

  Худалдан авагч үнийн санал ирүүлээгүй

  110.00 USD
 • 2023.04.26 - Арилжааны дугаар 31
  Баяжуулсан коксжих нүүрс

  1,150.00 CNY

  1,150.00 CNY

  +0.00 (+0.00%)

 • 2023.04.21 - Арилжааны дугаар 30
  1/3 коксжих нүүрс

  109.50 USD

  109.50 USD

  +0.00 (+0.00%)

 • 2023.04.21 - Арилжааны дугаар 29
  Дэгдэмхий бодис дунд, коксжих нүүрс

  153.90 USD

  153.90 USD

  +0.00 (+0.00%)

 • 2023.04.20 - Арилжааны дугаар 28
  Баяжуулсан сул коксжих нүүрс

  960.00 CNY

  850.00 CNY

  +110.00 (+12.94%)

 • 2023.04.19 - Арилжааны дугаар 27
  Баяжуулсан коксжих нүүрс

  1,150.00 CNY

  1,150.00 CNY

  +0.00 (+0.00%)

 • 2023.04.14 - Арилжааны дугаар 26
  Дэгдэмхий бодис дунд, коксжих нүүрс

  153.90 USD

  153.90 USD

  +0.00 (+0.00%)

 • 2023.04.14 - Арилжааны дугаар 25
  1/3 коксжих нүүрс

  117.00 USD

  109.50 USD

  +7.50 (+6.85%)

 • 2023.04.14 - Арилжааны дугаар 24
  Дэгдэмхий бодис дунд, коксжих нүүрс

  160.40 USD

  153.90 USD

  +6.50 (+4.22%)

 • 2023.04.13 - Арилжааны дугаар 22
  Баяжуулсан коксжих нүүрс

  1,250.00 CNY

  1,250.00 CNY

  +0.00 (+0.00%)

 • 2023.04.07 - Арилжааны дугаар 18
  Дэгдэмхий бодис дунд, коксжих нүүрс

  Худалдан авагч үнийн санал ирүүлээгүй

  176.70 USD
 • 2023.04.13 - Арилжааны дугаар 23
  Дэгдэмхий бодис дунд, коксжих нүүрс

  Худалдан авагч үнийн санал ирүүлээгүй

  152.90 USD
 • 2023.04.12 - Арилжааны дугаар 21
  Дэгдэмхий бодис дунд, коксжих нүүрс

  Худалдан авагч үнийн санал ирүүлээгүй

  152.90 USD
 • 2023.04.11 - Арилжааны дугаар 20
  Дэгдэмхий бодис дунд, коксжих нүүрс

  Худалдан авагч үнийн санал ирүүлээгүй

  152.90 USD
 • 2023.04.10 - Арилжааны дугаар 19
  Дэгдэмхий бодис дунд, коксжих нүүрс

  Худалдан авагч үнийн санал ирүүлээгүй

  175.20 USD
 • 2023.04.05 - Арилжааны дугаар 17
  Баяжуулсан коксжих нүүрс

  1,350.00 CNY

  1,250.00 CNY

  +100.00 (+8.00%)

 • 2023.03.31 - Арилжааны дугаар 16
  Эрчим хүчний нүүрс

  70.30 USD

  68.30 USD

  +2.00 (+2.93%)

 • 2023.03.29 - Арилжааны дугаар 15
  Хатуу коксжих нүүрс

  179.60 USD

  178.60 USD

  +1.00 (+0.56%)

 • 2023.03.29 - Арилжааны дугаар 14
  Баяжуулсан коксжих нүүрс

  1,330.00 CNY

  1,250.00 CNY

  +80.00 (+6.40%)

 • 2023.03.28 - Арилжааны дугаар 13
  Дэгдэмхий бодис дунд, коксжих нүүрс

  175.20 USD

  175.20 USD

  +0.00 (+0.00%)

 • 2023.03.27 - Арилжааны дугаар 12
  Дэгдэмхий бодис дунд, коксжих нүүрс

  189.70 USD

  175.20 USD

  +14.50 (+8.28%)

 • 2023.03.24 - Арилжааны дугаар 11
  Эрчим хүчний нүүрс

  73.30 USD

  68.30 USD

  +5.00 (+7.32%)

 • 2023.03.22 - Арилжааны дугаар 10
  Баяжуулсан коксжих нүүрс

  1,420.00 CNY

  1,250.00 CNY

  +170.00 (+13.60%)

 • 2023.03.20 - Арилжааны дугаар 9
  Дэгдэмхий бодис дунд, коксжих нүүрс

  176.70 USD

  175.20 USD

  +1.50 (+0.86%)

 • 2023.03.17 - Арилжааны дугаар 8
  Дэгдэмхий бодис дунд, коксжих нүүрс

  175.20 USD

  175.20 USD

  +0.00 (+0.00%)

 • 2023.03.17 - Арилжааны дугаар 7
  Хатуу коксжих

  182.10 USD

  178.60 USD

  +3.50 (+1.96%)

 • 2023.03.15 - Арилжааны дугаар 6
  Баяжуулсан коксжих нүүрс

  1,400.00 CNY

  1,250.00 CNY

  +150.00 (+12.00%)

 • 2023.03.10 - Арилжааны дугаар 5
  Хатуу коксжих нүүрс

  Худалдан авагч үнийн санал ирүүлээгүй

  193.80 USD
 • 2023.02.17 - Арилжааны дугаар 4
  Хатуу коксжсон нүүрс

  178.60 USD

  178.60 USD

  +0.00 (+0.00%)

 • 2023.02.15 - Арилжааны дугаар 3
  Баяжуулсан коксжих нүүрс

  1,340.00 CNY

  1,200.00 CNY

  +140.00 (+11.67%)

 • 2023.02.10 - Арилжааны дугаар 2
  Хатуу коксжих нүүрс

  178.60 USD

  178.60 USD

  +0.00 (+0.00%)

 • 2023.02.09 - Арилжааны дугаар 1
  Хатуу коксжих нүүрс

  179.10 USD

  178.60 USD

  +0.50 (+0.28%)

 • 2023.01.12 - Арилжааны дугаар 0
  Баяжуулсан коксжих нүүрс

  1,290.00 CNY

  1,150.00 CNY

  +140.00 (+12.17%)