Хянах самбар

Цахим арилжааны хураангуй зар

Энержи Ресурс ХХК/ER-24154

Баяжуулсан коксжих нүүрс

1100¥

3 багц / 19.200 тонн / 10:00

2024-06-13

Дэлгэрэнгүй
“Монголросцветмет” ТӨҮГ/MRTSM-190

Fe-52% Төмрийн хүдэр

70$

1 багц / 3300 тонн / 11:00

2024-06-13

Дэлгэрэнгүй
Энержи Ресурс ХХК

Баяжуулсан коксжих нүүрс

1100¥

3 багц / 19.200 тонн / 10:00

2024-06-13

Дэлгэрэнгүй
"Хангад Эксплорэйшн" ХХК

Баяжуулсан сул коксжих нүүрс

850¥

2 багц / 12.800 тонн / 10:00

2024-06-14

Дэлгэрэнгүй
“Монголросцветмет” ТӨҮГ

Fe-52% Төмрийн хүдэр

70$

1 багц / 3300 тонн / 11:00

2024-06-13

Дэлгэрэнгүй
“Монголросцветмет” ТӨҮГ

Fe-52% Төмрийн хүдэр

70$

1 багц / 3300 тонн / 11:00

2024-06-14

Дэлгэрэнгүй

Нийлүүлэлтийн процесс

  #774 - Төмөр - “Монголросцветмет” ТӨҮГ - Fe-52% Төмрийн хүдэр
  Процесс Төлөв Он сар өдөр
  #773 - Нүүрс - Энержи Ресурс ХХК - Баяжуулсан коксжих нүүрс
  Процесс Төлөв Он сар өдөр
  #772 - Нүүрс - Энержи Ресурс ХХК - Баяжуулсан дунд зэрэг үнстэй, хагас хатуу коксжих нүүрс
  Процесс Төлөв Он сар өдөр
  #771 - Төмөр - “Монголросцветмет” ТӨҮГ - Fe-52% Төмрийн хүдэр
  Процесс Төлөв Он сар өдөр
  #770 - Нүүрс - Тавантолгой ХК - Дэгдэмхий бодис дунд, коксжих нүүрс
  Процесс Төлөв Он сар өдөр
#738 - Төмөр - Дарханы Төмөрлөгийн Үйлдвэр ХХК - Fe-58% Төмрийн баяжмал
Процесс Төлөв Он сар өдөр
Экспортын гэрээ Хийгдсэн 2024-06-13
#733 - Төмөр - Дарханы Төмөрлөгийн Үйлдвэр ХХК - Fe-58% Төмрийн баяжмал
Процесс Төлөв Он сар өдөр
Экспортын гэрээ Хийгдсэн 2024-06-13
#728 - Төмөр - Дарханы Төмөрлөгийн Үйлдвэр ХХК - Fe-58% Төмрийн баяжмал
Процесс Төлөв Он сар өдөр
Экспортын гэрээ Хийгдсэн 2024-06-13
#726 - Төмөр - Дарханы Төмөрлөгийн Үйлдвэр ХХК - Fe-58% Төмрийн баяжмал
Процесс Төлөв Он сар өдөр
Экспортын гэрээ Хийгдсэн 2024-06-13
#745 - Төмөр - Дарханы Төмөрлөгийн Үйлдвэр ХХК - Fe-58% Төмрийн баяжмал
Процесс Төлөв Он сар өдөр
Экспортын гэрээ Хийгдсэн 2024-06-12
#736 - Төмөр - Дарханы Төмөрлөгийн Үйлдвэр ХХК - Fe-58% Төмрийн баяжмал
Процесс Төлөв Он сар өдөр
Экспортын гэрээ Хийгдсэн 2024-06-12
#716 - Төмөр - Дарханы Төмөрлөгийн Үйлдвэр ХХК - Fe-58% Төмрийн баяжмал
Процесс Төлөв Он сар өдөр
Экспортын гэрээ Хийгдсэн 2024-06-12
#714 - Төмөр - Дарханы Төмөрлөгийн Үйлдвэр ХХК - Fe-58% Төмрийн баяжмал
Процесс Төлөв Он сар өдөр
Экспортын гэрээ Хийгдсэн 2024-06-12
#758 - Жонш - “Монголросцветмет” ТӨҮГ - CaF2-95% Хайлуур жоншны баяжмал
Процесс Төлөв Он сар өдөр
Экспортын гэрээ Хийгдсэн 2024-06-06
#750 - Төмөр - Дарханы Төмөрлөгийн Үйлдвэр ХХК - Fe-58% Төмрийн баяжмал
Процесс Төлөв Он сар өдөр
Экспортын гэрээ Хийгдсэн 2024-06-07
#673 - Нүүрс - Энержи Ресурс ХХК - Баяжуулсан коксжих нүүрс
Процесс Төлөв Он сар өдөр
Экспортын гэрээ Хийгдсэн 2024-05-15
#698 - Төмөр - Дарханы Төмөрлөгийн Үйлдвэр ХХК - Fe-58% Төмрийн баяжмал
Процесс Төлөв Он сар өдөр
Экспортын гэрээ Хийгдсэн 2024-05-24
#695 - Төмөр - Дарханы Төмөрлөгийн Үйлдвэр ХХК - Fe-58% Төмрийн баяжмал
Процесс Төлөв Он сар өдөр
Экспортын гэрээ Хийгдсэн 2024-05-24
#675 - Төмөр - Дарханы Төмөрлөгийн Үйлдвэр ХХК - Fe-58% Төмрийн баяжмал
Процесс Төлөв Он сар өдөр
Экспортын гэрээ Хийгдсэн 2024-05-24
#605 - Төмөр - “Монголросцветмет” ТӨҮГ - Fe-52% Төмрийн хүдэр
Процесс Төлөв Он сар өдөр
Экспортын гэрээ Хийгдсэн 2024-04-24
#601 - Төмөр - “Монголросцветмет” ТӨҮГ - Fe-52% Төмрийн хүдэр
Процесс Төлөв Он сар өдөр
Экспортын гэрээ Хийгдсэн 2024-04-23
#622 - Нүүрс - Энержи Ресурс ХХК - Баяжуулсан дунд зэрэг үнстэй, хагас хатуу коксжих нүүрс
Процесс Төлөв Он сар өдөр
Экспортын гэрээ Хийгдсэн 2024-04-30
#614 - Нүүрс - Энержи Ресурс ХХК - Баяжуулсан дунд зэрэг үнстэй, хагас хатуу коксжих нүүрс
Процесс Төлөв Он сар өдөр
Экспортын гэрээ Хийгдсэн 2024-04-26
#606 - Нүүрс - Энержи Ресурс ХХК - Баяжуулсан дунд зэрэг үнстэй, хагас хатуу коксжих нүүрс
Процесс Төлөв Он сар өдөр
Экспортын гэрээ Хийгдсэн 2024-04-24
#637 - Нүүрс - Энержи Ресурс ХХК - Баяжуулсан коксжих нүүрс
Процесс Төлөв Он сар өдөр
Экспортын гэрээ Хийгдсэн 2024-05-06
#624 - Нүүрс - Энержи Ресурс ХХК - Баяжуулсан коксжих нүүрс
Процесс Төлөв Он сар өдөр
Экспортын гэрээ Хийгдсэн 2024-05-01
#662 - Нүүрс - "Хангад Эксплорэйшн" ХХК - Баяжуулсан сул коксжих нүүрс
Процесс Төлөв Он сар өдөр
Экспортын гэрээ Хийгдсэн 2024-05-13
#660 - Нүүрс - Энержи Ресурс ХХК - Баяжуулсан дунд зэрэг үнстэй, хагас хатуу коксжих нүүрс
Процесс Төлөв Он сар өдөр
Экспортын гэрээ Хийгдсэн 2024-05-10
#655 - Нүүрс - Энержи Ресурс ХХК - Баяжуулсан дунд зэрэг үнстэй, хагас хатуу коксжих нүүрс
Процесс Төлөв Он сар өдөр
Экспортын гэрээ Хийгдсэн 2024-05-09
#650 - Нүүрс - Энержи Ресурс ХХК - Баяжуулсан дунд зэрэг үнстэй, хагас хатуу коксжих нүүрс
Процесс Төлөв Он сар өдөр
Экспортын гэрээ Хийгдсэн 2024-05-08
#631 - Нүүрс - Энержи Ресурс ХХК - Баяжуулсан дунд зэрэг үнстэй, хагас хатуу коксжих нүүрс
Процесс Төлөв Он сар өдөр
Экспортын гэрээ Хийгдсэн 2024-05-02
#657 - Нүүрс - Энержи Ресурс ХХК - Баяжуулсан коксжих нүүрс
Процесс Төлөв Он сар өдөр
Экспортын гэрээ Хийгдсэн 2024-05-10
#653 - Нүүрс - Энержи Ресурс ХХК - Баяжуулсан коксжих нүүрс
Процесс Төлөв Он сар өдөр
Экспортын гэрээ Хийгдсэн 2024-05-09
#647 - Нүүрс - Энержи Ресурс ХХК - Баяжуулсан коксжих нүүрс
Процесс Төлөв Он сар өдөр
Экспортын гэрээ Хийгдсэн 2024-05-08
#642 - Нүүрс - Энержи Ресурс ХХК - Баяжуулсан коксжих нүүрс
Процесс Төлөв Он сар өдөр
Экспортын гэрээ Хийгдсэн 2024-05-07
#628 - Нүүрс - Энержи Ресурс ХХК - Баяжуулсан коксжих нүүрс
Процесс Төлөв Он сар өдөр
Экспортын гэрээ Хийгдсэн 2024-05-02
#620 - Нүүрс - Энержи Ресурс ХХК - Баяжуулсан коксжих нүүрс
Процесс Төлөв Он сар өдөр
Экспортын гэрээ Хийгдсэн 2024-04-30
#600 - Нүүрс - Энержи Ресурс ХХК - Баяжуулсан коксжих нүүрс
Процесс Төлөв Он сар өдөр
Экспортын гэрээ Хийгдсэн 2024-04-23
#644 - Нүүрс - Энержи Ресурс ХХК - Баяжуулсан дунд зэрэг үнстэй, хагас хатуу коксжих нүүрс
Процесс Төлөв Он сар өдөр
Экспортын гэрээ Хийгдсэн 2024-05-07
#639 - Нүүрс - Энержи Ресурс ХХК - Баяжуулсан дунд зэрэг үнстэй, хагас хатуу коксжих нүүрс
Процесс Төлөв Он сар өдөр
Экспортын гэрээ Хийгдсэн 2024-05-06
#632 - Нүүрс - Энержи Ресурс ХХК - Баяжуулсан коксжих нүүрс
Процесс Төлөв Он сар өдөр
Экспортын гэрээ Хийгдсэн 2024-05-03
#661 - Төмөр - Дарханы Төмөрлөгийн Үйлдвэр ХХК - Fe-58% Төмрийн баяжмал
Процесс Төлөв Он сар өдөр
Экспортын гэрээ Хийгдсэн 2024-05-15
#651 - Төмөр - Дарханы Төмөрлөгийн Үйлдвэр ХХК - Fe-58% Төмрийн баяжмал
Процесс Төлөв Он сар өдөр
Экспортын гэрээ Хийгдсэн 2024-05-14
#607 - Төмөр - Дарханы Төмөрлөгийн Үйлдвэр ХХК - Fe-58% Төмрийн баяжмал
Процесс Төлөв Он сар өдөр
Экспортын гэрээ Хийгдсэн 2024-05-14
#664 - Төмөр - Дарханы Төмөрлөгийн Үйлдвэр ХХК - Fe-58% Төмрийн баяжмал
Процесс Төлөв Он сар өдөр
Экспортын гэрээ Хийгдсэн 2024-05-14
#638 - Төмөр - “Монголросцветмет” ТӨҮГ - Fe-65% Төмрийн баяжмал
Процесс Төлөв Он сар өдөр
Экспортын гэрээ Хийгдсэн 2024-05-06
#633 - Төмөр - “Монголросцветмет” ТӨҮГ - Fe-65% Төмрийн баяжмал
Процесс Төлөв Он сар өдөр
Экспортын гэрээ Хийгдсэн 2024-05-03
#629 - Төмөр - “Монголросцветмет” ТӨҮГ - Fe-65% Төмрийн баяжмал
Процесс Төлөв Он сар өдөр
Экспортын гэрээ Хийгдсэн 2024-05-02
#625 - Төмөр - “Монголросцветмет” ТӨҮГ - Fe-65% Төмрийн баяжмал
Процесс Төлөв Он сар өдөр
Экспортын гэрээ Хийгдсэн 2024-05-01
#738 - Төмөр - Дарханы Төмөрлөгийн Үйлдвэр ХХК - Fe-58% Төмрийн баяжмал
Процесс Төлөв Он сар өдөр
Гэрээний төлбөр Хийгдээгүй 2024-06-13
#733 - Төмөр - Дарханы Төмөрлөгийн Үйлдвэр ХХК - Fe-58% Төмрийн баяжмал
Процесс Төлөв Он сар өдөр
Гэрээний төлбөр Хийгдээгүй 2024-06-13
#728 - Төмөр - Дарханы Төмөрлөгийн Үйлдвэр ХХК - Fe-58% Төмрийн баяжмал
Процесс Төлөв Он сар өдөр
Гэрээний төлбөр Хийгдээгүй 2024-06-13
#726 - Төмөр - Дарханы Төмөрлөгийн Үйлдвэр ХХК - Fe-58% Төмрийн баяжмал
Процесс Төлөв Он сар өдөр
Гэрээний төлбөр Хийгдээгүй 2024-06-13
#619 - Зэс - Эрдэнэт Үйлдвэр ТӨҮГ - 22.35%-ийн зэсийн агуулгатай баяжмал
Процесс Төлөв Он сар өдөр
Гэрээний төлбөр Хийгдсэн 2024-05-31
#745 - Төмөр - Дарханы Төмөрлөгийн Үйлдвэр ХХК - Fe-58% Төмрийн баяжмал
Процесс Төлөв Он сар өдөр
Гэрээний төлбөр Хийгдээгүй 2024-06-12
#736 - Төмөр - Дарханы Төмөрлөгийн Үйлдвэр ХХК - Fe-58% Төмрийн баяжмал
Процесс Төлөв Он сар өдөр
Гэрээний төлбөр Хийгдээгүй 2024-06-12
#716 - Төмөр - Дарханы Төмөрлөгийн Үйлдвэр ХХК - Fe-58% Төмрийн баяжмал
Процесс Төлөв Он сар өдөр
Гэрээний төлбөр Хийгдсэн 2024-06-12
#714 - Төмөр - Дарханы Төмөрлөгийн Үйлдвэр ХХК - Fe-58% Төмрийн баяжмал
Процесс Төлөв Он сар өдөр
Гэрээний төлбөр Хийгдсэн 2024-06-12
#750 - Төмөр - Дарханы Төмөрлөгийн Үйлдвэр ХХК - Fe-58% Төмрийн баяжмал
Процесс Төлөв Он сар өдөр
Гэрээний төлбөр Хийгдсэн 2024-06-07
#698 - Төмөр - Дарханы Төмөрлөгийн Үйлдвэр ХХК - Fe-58% Төмрийн баяжмал
Процесс Төлөв Он сар өдөр
Гэрээний төлбөр Хийгдсэн 2024-05-24
#695 - Төмөр - Дарханы Төмөрлөгийн Үйлдвэр ХХК - Fe-58% Төмрийн баяжмал
Процесс Төлөв Он сар өдөр
Гэрээний төлбөр Хийгдээгүй 2024-05-24
#675 - Төмөр - Дарханы Төмөрлөгийн Үйлдвэр ХХК - Fe-58% Төмрийн баяжмал
Процесс Төлөв Он сар өдөр
Гэрээний төлбөр Хийгдээгүй 2024-05-24
#644 - Нүүрс - Энержи Ресурс ХХК - Баяжуулсан дунд зэрэг үнстэй, хагас хатуу коксжих нүүрс
Процесс Төлөв Он сар өдөр
Гэрээний төлбөр Хийгдсэн 2024-05-15
#639 - Нүүрс - Энержи Ресурс ХХК - Баяжуулсан дунд зэрэг үнстэй, хагас хатуу коксжих нүүрс
Процесс Төлөв Он сар өдөр
Гэрээний төлбөр Хийгдсэн 2024-05-14
#635 - Нүүрс - Энержи Ресурс ХХК - Баяжуулсан дунд зэрэг үнстэй, хагас хатуу коксжих нүүрс
Процесс Төлөв Он сар өдөр
Гэрээний төлбөр Хийгдсэн 2024-05-08
#662 - Нүүрс - "Хангад Эксплорэйшн" ХХК - Баяжуулсан сул коксжих нүүрс
Процесс Төлөв Он сар өдөр
Гэрээний төлбөр Хийгдсэн 2024-05-16
#660 - Нүүрс - Энержи Ресурс ХХК - Баяжуулсан дунд зэрэг үнстэй, хагас хатуу коксжих нүүрс
Процесс Төлөв Он сар өдөр
Гэрээний төлбөр Хийгдсэн 2024-05-17
#655 - Нүүрс - Энержи Ресурс ХХК - Баяжуулсан дунд зэрэг үнстэй, хагас хатуу коксжих нүүрс
Процесс Төлөв Он сар өдөр
Гэрээний төлбөр Хийгдсэн 2024-05-17
#650 - Нүүрс - Энержи Ресурс ХХК - Баяжуулсан дунд зэрэг үнстэй, хагас хатуу коксжих нүүрс
Процесс Төлөв Он сар өдөр
Гэрээний төлбөр Хийгдсэн 2024-05-17
#631 - Нүүрс - Энержи Ресурс ХХК - Баяжуулсан дунд зэрэг үнстэй, хагас хатуу коксжих нүүрс
Процесс Төлөв Он сар өдөр
Гэрээний төлбөр Хийгдсэн 2024-05-17
#610 - Нүүрс - Энержи Ресурс ХХК - Баяжуулсан дунд зэрэг үнстэй, хагас хатуу коксжих нүүрс
Процесс Төлөв Он сар өдөр
Гэрээний төлбөр Хийгдсэн 2024-05-07
#657 - Нүүрс - Энержи Ресурс ХХК - Баяжуулсан коксжих нүүрс
Процесс Төлөв Он сар өдөр
Гэрээний төлбөр Хийгдсэн 2024-05-17
#653 - Нүүрс - Энержи Ресурс ХХК - Баяжуулсан коксжих нүүрс
Процесс Төлөв Он сар өдөр
Гэрээний төлбөр Хийгдсэн 2024-05-17
#647 - Нүүрс - Энержи Ресурс ХХК - Баяжуулсан коксжих нүүрс
Процесс Төлөв Он сар өдөр
Гэрээний төлбөр Хийгдсэн 2024-05-17
#642 - Нүүрс - Энержи Ресурс ХХК - Баяжуулсан коксжих нүүрс
Процесс Төлөв Он сар өдөр
Гэрээний төлбөр Хийгдсэн 2024-05-17
#632 - Нүүрс - Энержи Ресурс ХХК - Баяжуулсан коксжих нүүрс
Процесс Төлөв Он сар өдөр
Гэрээний төлбөр Хийгдсэн 2024-05-15
#628 - Нүүрс - Энержи Ресурс ХХК - Баяжуулсан коксжих нүүрс
Процесс Төлөв Он сар өдөр
Гэрээний төлбөр Хийгдсэн 2024-05-16
#620 - Нүүрс - Энержи Ресурс ХХК - Баяжуулсан коксжих нүүрс
Процесс Төлөв Он сар өдөр
Гэрээний төлбөр Хийгдсэн 2024-05-16
#600 - Нүүрс - Энержи Ресурс ХХК - Баяжуулсан коксжих нүүрс
Процесс Төлөв Он сар өдөр
Гэрээний төлбөр Хийгдсэн 2024-05-17
#661 - Төмөр - Дарханы Төмөрлөгийн Үйлдвэр ХХК - Fe-58% Төмрийн баяжмал
Процесс Төлөв Он сар өдөр
Гэрээний төлбөр Хийгдээгүй 2024-05-15
#651 - Төмөр - Дарханы Төмөрлөгийн Үйлдвэр ХХК - Fe-58% Төмрийн баяжмал
Процесс Төлөв Он сар өдөр
Гэрээний төлбөр Хийгдээгүй 2024-05-14
#607 - Төмөр - Дарханы Төмөрлөгийн Үйлдвэр ХХК - Fe-58% Төмрийн баяжмал
Процесс Төлөв Он сар өдөр
Гэрээний төлбөр Хийгдээгүй 2024-05-14
#664 - Төмөр - Дарханы Төмөрлөгийн Үйлдвэр ХХК - Fe-58% Төмрийн баяжмал
Процесс Төлөв Он сар өдөр
Гэрээний төлбөр Хийгдсэн 2024-05-14
#616 - Нүүрс - Энержи Ресурс ХХК - Баяжуулсан коксжих нүүрс
Процесс Төлөв Он сар өдөр
Гэрээний төлбөр Хийгдсэн 2024-05-07
#585 - Нүүрс - Энержи Ресурс ХХК - Баяжуулсан коксжих нүүрс
Процесс Төлөв Он сар өдөр
Гэрээний төлбөр Хийгдсэн 2024-05-09
#738 - Төмөр - Дарханы Төмөрлөгийн Үйлдвэр ХХК - Fe-58% Төмрийн баяжмал
Процесс Төлөв Он сар өдөр
Нийлүүлэлт Хийгдээгүй 2024-06-13
#733 - Төмөр - Дарханы Төмөрлөгийн Үйлдвэр ХХК - Fe-58% Төмрийн баяжмал
Процесс Төлөв Он сар өдөр
Нийлүүлэлт Хийгдээгүй 2024-06-13
#728 - Төмөр - Дарханы Төмөрлөгийн Үйлдвэр ХХК - Fe-58% Төмрийн баяжмал
Процесс Төлөв Он сар өдөр
Нийлүүлэлт Хийгдээгүй 2024-06-13
#726 - Төмөр - Дарханы Төмөрлөгийн Үйлдвэр ХХК - Fe-58% Төмрийн баяжмал
Процесс Төлөв Он сар өдөр
Нийлүүлэлт Хийгдээгүй 2024-06-13
#745 - Төмөр - Дарханы Төмөрлөгийн Үйлдвэр ХХК - Fe-58% Төмрийн баяжмал
Процесс Төлөв Он сар өдөр
Нийлүүлэлт Хийгдээгүй 2024-06-12
#736 - Төмөр - Дарханы Төмөрлөгийн Үйлдвэр ХХК - Fe-58% Төмрийн баяжмал
Процесс Төлөв Он сар өдөр
Нийлүүлэлт Хийгдээгүй 2024-06-12
#716 - Төмөр - Дарханы Төмөрлөгийн Үйлдвэр ХХК - Fe-58% Төмрийн баяжмал
Процесс Төлөв Он сар өдөр
Нийлүүлэлт Хийгдээгүй 2024-06-12
#714 - Төмөр - Дарханы Төмөрлөгийн Үйлдвэр ХХК - Fe-58% Төмрийн баяжмал
Процесс Төлөв Он сар өдөр
Нийлүүлэлт Хийгдээгүй 2024-06-12
#750 - Төмөр - Дарханы Төмөрлөгийн Үйлдвэр ХХК - Fe-58% Төмрийн баяжмал
Процесс Төлөв Он сар өдөр
Нийлүүлэлт Хийгдээгүй 2024-06-07
#401 - Нүүрс - Энержи Ресурс ХХК - Баяжуулсан коксжих нүүрс
Процесс Төлөв Он сар өдөр
Нийлүүлэлт Хийгдсэн 2024-04-16
#394 - Нүүрс - Энержи Ресурс ХХК - Баяжуулсан коксжих нүүрс
Процесс Төлөв Он сар өдөр
Нийлүүлэлт Хийгдсэн 2024-04-30
#408 - Нүүрс - Энержи Ресурс ХХК - Баяжуулсан коксжих нүүрс
Процесс Төлөв Он сар өдөр
Нийлүүлэлт Хийгдсэн 2024-04-15
#698 - Төмөр - Дарханы Төмөрлөгийн Үйлдвэр ХХК - Fe-58% Төмрийн баяжмал
Процесс Төлөв Он сар өдөр
Нийлүүлэлт Хийгдээгүй 2024-05-24
#695 - Төмөр - Дарханы Төмөрлөгийн Үйлдвэр ХХК - Fe-58% Төмрийн баяжмал
Процесс Төлөв Он сар өдөр
Нийлүүлэлт Хийгдээгүй 2024-05-24
#675 - Төмөр - Дарханы Төмөрлөгийн Үйлдвэр ХХК - Fe-58% Төмрийн баяжмал
Процесс Төлөв Он сар өдөр
Нийлүүлэлт Хийгдээгүй 2024-05-24
#662 - Нүүрс - "Хангад Эксплорэйшн" ХХК - Баяжуулсан сул коксжих нүүрс
Процесс Төлөв Он сар өдөр
Нийлүүлэлт Хийгдээгүй 2024-05-19
#661 - Төмөр - Дарханы Төмөрлөгийн Үйлдвэр ХХК - Fe-58% Төмрийн баяжмал
Процесс Төлөв Он сар өдөр
Нийлүүлэлт Хийгдээгүй 2024-05-15
#651 - Төмөр - Дарханы Төмөрлөгийн Үйлдвэр ХХК - Fe-58% Төмрийн баяжмал
Процесс Төлөв Он сар өдөр
Нийлүүлэлт Хийгдээгүй 2024-05-14
#607 - Төмөр - Дарханы Төмөрлөгийн Үйлдвэр ХХК - Fe-58% Төмрийн баяжмал
Процесс Төлөв Он сар өдөр
Нийлүүлэлт Хийгдээгүй 2024-05-14
#664 - Төмөр - Дарханы Төмөрлөгийн Үйлдвэр ХХК - Fe-58% Төмрийн баяжмал
Процесс Төлөв Он сар өдөр
Нийлүүлэлт Хийгдээгүй 2024-05-14

Бүтээгдэхүүн

 • 2024.06.13 - Арилжааны дугаар 774 “Монголросцветмет” ТӨҮГ
  Төмөр - Fe-52% Төмрийн хүдэр

  70.00 USD

  73.50 USD

  +3.50 (+5.00%)

 • 2024.06.13 - Арилжааны дугаар 773 Энержи Ресурс ХХК
  Нүүрс - Баяжуулсан коксжих нүүрс

  1,100.00 CNY

  1,190.00 CNY

  +90.00 (+8.18%)

 • 2024.06.12 - Арилжааны дугаар 772 Энержи Ресурс ХХК
  Нүүрс - Баяжуулсан дунд зэрэг үнстэй, хагас хатуу коксжих нүүрс

  420.00 CNY

  520.00 CNY

  +100.00 (+23.81%)

 • 2024.06.12 - Арилжааны дугаар 771 “Монголросцветмет” ТӨҮГ
  Төмөр - Fe-52% Төмрийн хүдэр

  70.00 USD

  70.00 USD

  +0.00 (+0.00%)

 • 2024.06.11 - Арилжааны дугаар 770 Тавантолгой ХК
  Нүүрс - Дэгдэмхий бодис дунд, коксжих нүүрс

  145.00 USD

  145.00 USD

  +0.00 (+0.00%)

 • 2024.06.13 - Арилжааны дугаар 773
  Нүүрс - Баяжуулсан коксжих нүүрс

  1,190.00 CNY

  1,100.00 CNY

  +90.00 (+8.18%)

 • 2024.06.12 - Арилжааны дугаар 772
  Нүүрс - Баяжуулсан дунд зэрэг үнстэй, хагас хатуу коксжих нүүрс

  520.00 CNY

  420.00 CNY

  +100.00 (+23.81%)

 • 2024.06.11 - Арилжааны дугаар 770
  Нүүрс - Дэгдэмхий бодис дунд, коксжих нүүрс

  145.00 USD

  145.00 USD

  +0.00 (+0.00%)

 • 2024.06.11 - Арилжааны дугаар 768
  Нүүрс - Баяжуулсан коксжих нүүрс

  1,190.00 CNY

  1,100.00 CNY

  +90.00 (+8.18%)

 • 2024.06.10 - Арилжааны дугаар 767
  Нүүрс - Баяжуулсан дунд зэрэг үнстэй, хагас хатуу коксжих нүүрс

  520.00 CNY

  420.00 CNY

  +100.00 (+23.81%)

 • 2024.06.13 - Арилжааны дугаар 774
  Төмөр - Fe-52% Төмрийн хүдэр

  73.50 USD

  70.00 USD

  +3.50 (+5.00%)

 • 2024.06.12 - Арилжааны дугаар 771
  Төмөр - Fe-52% Төмрийн хүдэр

  70.00 USD

  70.00 USD

  +0.00 (+0.00%)

 • 2024.06.11 - Арилжааны дугаар 769
  Төмөр - Fe-52% Төмрийн хүдэр

  70.00 USD

  70.00 USD

  +0.00 (+0.00%)

 • 2024.06.10 - Арилжааны дугаар 766
  Төмөр - Fe-52% Төмрийн хүдэр

  70.00 USD

  70.00 USD

  +0.00 (+0.00%)

 • 2024.06.07 - Арилжааны дугаар 763
  Төмөр - Fe-58% Төмрийн баяжмал

  61.00 USD

  61.00 USD

  +0.00 (+0.00%)

 • 2024.06.06 - Арилжааны дугаар 758
  Жонш - CaF2-95% Хайлуур жоншны баяжмал

  360.00 USD

  360.00 USD

  +0.00 (+0.00%)

 • 2024.04.25 - Арилжааны дугаар 609
  Жонш - CaF2-95% Хайлуур жоншны баяжмал

  Худалдан авагч үнийн санал ирүүлээгүй

  360.00 USD
 • 2023.10.30 - Арилжааны дугаар 213
  Хайлуур жонш - CaF2-95% Хайлуур жоншны баяжмал

  Худалдан авагч үнийн санал ирүүлээгүй

  400.00 USD
 • 2024.05.28 - Арилжааны дугаар 723
  Зэс - 22.35%-ийн зэсийн агуулгатай баяжмал

  2,267.43 USD

  2,267.43 USD

  +0.00 (+0.00%)

 • 2024.04.29 - Арилжааны дугаар 619
  Зэс - 22.35%-ийн зэсийн агуулгатай баяжмал

  2,141.83 USD

  2,141.83 USD

  +0.00 (+0.00%)

© Mongolian Stock Exchange.