Арилжааны мэдээлэл

Бүтээгдэхүүн : Нүүрс - 836 / Энержи Ресурс ХХК (14:00:00-15:00:00)
Хэмжээ Нэгж үнэ Нийт үнэ Он сар өдөр Төлөв
1 4 450.00 11,520,000 2024-07-18 14:02:13 Идэвхтэй
2 4 470.00 12,032,000 2024-07-18 14:01:11 Идэвхтэй
3 4 460.00 11,776,000 2024-07-18 14:00:54 Засагдсан
4 4 490.00 12,544,000 2024-07-18 14:00:32 Устгагдсан
5 4 460.00 11,776,000 2024-07-18 14:00:32 Идэвхтэй
6 4 470.00 12,032,000 2024-07-18 14:00:07 Засагдсан
7 4 460.00 11,776,000 2024-07-18 14:00:06 Идэвхтэй
8 4 450.00 11,520,000 2024-07-18 14:00:05 Идэвхтэй
9 4 460.00 11,776,000 2024-07-18 14:00:04 Идэвхтэй
10 4 460.00 11,776,000 2024-07-18 14:00:04 Идэвхтэй
11 4 470.00 12,032,000 2024-07-18 14:00:04 Идэвхтэй
12 4 480.00 12,288,000 2024-07-18 14:00:01 Идэвхтэй
Бүтээгдэхүүн : Төмөр - 835 / “Монголросцветмет” ТӨҮГ (11:00:00-12:00:00)
Хэмжээ Нэгж үнэ Нийт үнэ Он сар өдөр Төлөв
1 1 70.00 231,000 2024-07-18 11:01:16 Идэвхтэй
© Mongolian Stock Exchange.