Журам, гэрээ

Журам, гэрээ
Гарчиг Батлагдсан огноо Файл татах
1 Уул уурхайн бүтээгдэхүүний арилжаа, төлбөр тооцоог гүйцэтгэхэд баримтлах журам 2022-12-14 Татаж авах
2 Биржийн зах зээлийн зарим оролцогчийг итгэмжлэх, тэдгээрийн үйл ажиллагааг зохицуулах журам 2023-06-30 Татаж авах
3 Уул уурхайн бүтээгдэхүүн арилжаалах брокерын гишүүнчлэлийн журам 2023-06-30 Татаж авах
4 Нүүрсний арилжааны гэрээний стандартыг тогтоох, мөрдүүлэх журам 2023-06-30 Татаж авах
5 Төмрийн хүдэр, баяжмалын арилжааны гэрээний стандартыг тогтоох, мөрдүүлэх журам 2023-09-04 Татаж авах
6 Хайлуур жоншны хүдэр, баяжмалын арилжааны гэрээний стандартыг тогтоох, мөрдүүлэх журам 2023-09-14 Татаж авах
7 Зэсийн баяжмалын арилжааны гэрээний стандарт тогтоох, мөрдүүлэх журам 2024-03-25 Татаж авах
8 Уул уурхайн бүтээгдэхүүний арилжааны хяналт шалгалтын журам 2023-06-30 Татаж авах
9 Худалдан авагчидтай байгуулах гэрээ 2023-07-19 Татаж авах
10 Төмрийн хүдэр, баяжмалын арилжааны танилцуулга 2023-08-30 Татаж авах
11 Нүүрсний арилжааны танилцуулга 2023-12-05 Татаж авах
12 Зэсийн баяжмалын арилжааны танилцуулга Татаж авах
13 Зэсийн баяжмалын арилжааны гэрээний жишиг загвар Татаж авах
14

1. Экспортод гаргах нүүрсний нээлттэй арилжааны видео танилцуулга

2. Экспортод гаргах нүүрсний нээлттэй арилжаанд бүртгүүлэх видео заавар

3. Экспортод гаргах нүүрсний арилжаанд оролцох видео заавар

Үзэх

Үзэх

Үзэх

15

1. Уул уурхайн бүтээгдэхүүний арилжааны журмын төсөл

2. Уул уурхайн бүтээгдэхүүний арилжааны төлбөр тооцооны журмын төсөл

3. Төмрийн хүдэр, баяжмалын арилжааны гэрээний стандарт тогтоох, мөрдүүлэх журмын төсөл

4. Нүүрсний арилжааны гэрээний стандарт тогтоох, мөрдүүлэх журмын төсөл

5. Зэсийн баяжмалын арилжааны гэрээний стандартыг тогтоох, мөрдүүлэх түр журмын төсөл

6. Хайлуур жоншны хүдэр, баяжмалын арилжааны гэрээний стандарт тогтоох, мөрдүүлэх журмын төсөл

7. Уул уурхайн бүтээгдэхүүн арилжаалах брокерын гишүүнчлэлийн журмын төсөл

8. Биржийн зах зээлийн зарим оролцогчийг итгэмжлэх, тэдгээрийн үйл ажиллагааг зохицуулах журмын төсөл

Татаж авах

Татаж авах

Татаж авах

Татаж авах

Татаж авах

Татаж авах

Татаж авах

Татаж авах

© Mongolian Stock Exchange.